วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2559

Excel Vba : Show Message Box On Excel 2007 With VBA

 Excel tips : 6 วันนี้จะนำเสนอการ แสดง Message Box ใน Ms Excel 2007 โดยการเขียนโค้ดด้วย VBA ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ช่วย เพิ่มความสามารถให้ Ms E... thumbnail 1 summary
 Excel tips : 6
วันนี้จะนำเสนอการ แสดง Message Box ใน Ms Excel 2007 โดยการเขียนโค้ดด้วย VBA ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ช่วย เพิ่มความสามารถให้ Ms Excel
วิธีการเขียนแสดง Message Box โดยใช้ VBA ทำได้ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 เปิด Microsoft Excel 2007 ขึ้นมา
ขั้นตอนที่ 2 ไปที่แท็บ "นักพัฒนา"
ขั้นตอนที่ 3 คลิ้กที่คำสั่ง แทรก เลื่อนเมาส์มาที่ ตัววบคุม Activex ที่ปุ่ม Commandbutton
จากนั้นคลิ้ก 1 ครั้งแล้วนำมาวางไว้บนพื้นที่ทำงานของ Excel จากนั้นคลิ้กขวาที่ Commandbutton แล้วเลือกคำสั่ง Property จากป๊อบอัพเมนู จากนั้น จะขึ้นกล่อง Properties ขึ้นมา จากนั้น ให้เราพิมพ์ที่ช่อง Caption ว่า Show Message Box แล้วกด Enter ที่ปุ่ม Commandbutton จะถูกจ่าหน้าบนตัวมันว่า Show Message Box


ขั้นตอนที่ 4 ดับเบิ้ลคลิ้กที่ Commandbutton1 แล้ว พิมพ์ โค๊ดดังภาพด้านล่างนี้


ขั้นตอนที่ 5 กลับมาที่ Microsoft Excel โดย กด Alt+F11 แล้วไปคลิ้กที่ แท็บ นักพัฒนา จากนั้นคลิ้กที่ปุ่ม โหมดออกแบบให้เด้งขึ้นดังภาพ ต่อมาคลิ้กที่ปุ่ม Commandbutton1 ของเรา
ผลลัพธ์ที่ได้คือ กล่อง Message Box จะแสดงขึ้นมาดังภาพ


เกร็ดเล็ก เกร็ดน้อยเกี่ยวกับปุ่ม โหมดออกแบบ

ถ้าปุ่มยุบลงแบบดังภาพด้านล่างนี้แสดงว่าอยู่ใน โหมดของการแก้ไข หรือ อยู่ในโหมดออกแบบเราจะสามารถแก้ไข้ข้อความบนปุ่ม เขียนโค้ดกำกับเพื่อสั่งงานต่างๆได้


ถ้าปุ่มเด้งขึ้นดังภาพด้านล่างแสดงว่าอยู่ในโหมดแสดงผล โหมดนี้เราจะไม่สามารถแก้ไขข้อความบนปุ่ม ไม่สามารถเขียนโค้ดให้ปุ่ม Commandbutton1 1ได้ เช่นถ้าเราต้องการแก้ไขข้อความว่า Show Message Box ไปเป็นข้อความอื่น เราไม่สามารถกระทำได้เนื่องจากไม่ได้อยู่ในโหมดแก้ไข (โหมดออกแบบ) เราต้องกดที่ปุ่ม โหมดออกแบบ ให้ยุบก่อนจึงจะสามารถแก้ไข ข้อความ Show Message Box ไปเป็นข้อความอย่างอื่นได้