Tuesday, May 3, 2016

Excel 2016 กับการหาค่า Fibonacci (ฟีโบนัชซี)

Fibonacci (ฟีโบนัชซี) คือ จำนวนถัดไปเท่ากับผลบวกของจำนวนสองจำนวนก่อนหน้า และสองจำนวนแรกก็คือ 0 และ ... thumbnail 1 summary
  • Fibonacci (ฟีโบนัชซี) คือ จำนวนถัดไปเท่ากับผลบวกของจำนวนสองจำนวนก่อนหน้า และสองจำนวนแรกก็คือ 0 และ ...