Friday, December 19, 2014

ฟังก์ชัน UPPER และวิธีการใช้งาน (Excel 2010)

ฟังก์ชัน UPPER และวิธีการใช้งาน (Excel 2010)

UPPER คือ ฟังก์ชันประเภท ข้อความ มีหน้าที่ทำให้ข้อความเป็นตัวพิมพ์ใหญ่

รูปแบบ สูตร Excel ของ ฟังก์ชัน UPPER คือ UPPER(text)

โดยที่ text คือข้อความที่คุณต้องการแปลงให้เป็นพิมพ์ใหญ่ สามารถเป็นได้ทั้งการอ้างอิงหรือสารอักขระข้อความ

ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับ ฟังก์ชัน UPPER ได้แก่ Lower, Proper

ตัวอย่างการใช้งานฟังก์ชัน UPPER บน Excel

1. คลิกเซลล์ B2 แล้วพิมพ์ cis จากนั้นคลิกเซลล์ C2 แล้วพิมพ์ =upper(2) แล้วกด Enter จะแสดงค่า CIS

2. คลิกเซลล์ B3 แล้วพิมพ์ Cis จากนั้นคลิกเซลล์ C3 แล้วพิมพ์ =upper(b3) แล้วกด Enter จะแสดงค่า CIS

3. คลิกเซลล์ B4 แล้วพิมพ์ 120 จากนั้นคลิกเซลล์ C4 แล้วพิมพ์ =upper(b4) แล้วกด Enter จะแสดงค่า 120 เพราะฉะนั้นฟังก์ชัน Upper จะไม่สามารถใช้กับข้อมูลที่เป็นตัวเลข

ฟังก์ชัน True และวิธีการใช้งาน (Excel 2010)

ฟังก์ชัน True และวิธีการใช้งาน (Excel 2010)

ฟังก์ชัน True เป็นฟังก์ชันประเภทตรรกศาสตร์

ทำหน้าที่ ส่งกลับค่าตรรกศาสตร์ TRUE กลับมา

รูปแบบ สูตร Excel ของฟังก์ชัน True คือ True()

ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้อง เช่น And, False, Not

ตัวอย่างการใช้งาน ฟังก์ชัน True บน Excel

1. คลิกเซลล์ B2 แล้วพิมพ์ =true() แล้วกด Enter จะแสดงค่า True

2. คลิกเซลล์ B3 แล้วพิมพ์ true แล้วกด Enter จะได้ผลคือ True เช่นกัน

3. คลิกเซลล์ B4 แล้วพิมพ์ true แล้วกด Enter จะแสดงผลคือ True โปรแกรมจะถือว่าเป็นข้อความ ไม่ใช่ฟังก์ชัน

4. คลิกเซลล์ B6 แล้วพิมพ์ 20 จากนั้นคลิกเซลล์ C6 แล้วพิมพ์ =if(b6-20,true,false) แล้วกด Enter จะแสดงค่า True เพราะเงื่อนไขเป็นจริง

5. หากพิมพ์ 40 ที่เซลล์ B6 แล้วกด Enter จะเห็นผลที่เซลล์ C6 จะแสดงค่า False เนื่องจากเงื่อนไขเป็นเท็จ อย่างนี้เป็นต้น

Search (ค้นหา)

กดเพื่อรับข้อมูล วีดีโอ

กดเพื่อรับข้อมูล วีดีโอ
Youtube