วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2559

Excel Vba : Show Message Box On Excel 2007 With VBA

 Excel tips : 6 วันนี้จะนำเสนอการ แสดง Message Box ใน Ms Excel 2007 โดยการเขียนโค้ดด้วย VBA ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ช่วย เพิ่มความสามารถให้ Ms E... thumbnail 1 summary
 Excel tips : 6 วันนี้จะนำเสนอการ แสดง Message Box ใน Ms Excel 2007 โดยการเขียนโค้ดด้วย VBA ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ช่วย เพิ่มความสามารถให้ Ms E...

วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

การหาค่า Union และ Intersection (Excel 2016)

การหาค่า Union และ Intersection Union ยู เนียน (อังกฤษ: union ) หรือ ส่วนรวม คือการดำเนินการของเซต เป็นการสร้างเซตใหม่ซึ่งเป็นผลจากการรวม... thumbnail 1 summary
การหาค่า Union และ Intersection Union ยู เนียน (อังกฤษ: union ) หรือ ส่วนรวม คือการดำเนินการของเซต เป็นการสร้างเซตใหม่ซึ่งเป็นผลจากการรวม...

วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

การวางแบบ Paste Special + การ Skip Blanks (การข้ามช่องว่าง)

วันนี้เราจะมาสอนเรื่องของการ Copy แล้ววางแบบ พิเศษ หรือที่เรียกว่า Paste Special กัน โดยใช้คำสั่ง Skip Blanks ที่มีมาให้ในกล่องโต้ตอบ Paste... thumbnail 1 summary
วันนี้เราจะมาสอนเรื่องของการ Copy แล้ววางแบบ พิเศษ หรือที่เรียกว่า Paste Special กัน โดยใช้คำสั่ง Skip Blanks ที่มีมาให้ในกล่องโต้ตอบ Paste...

วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

Excel 2016 กับการหาค่า Fibonacci (ฟีโบนัชซี)

Fibonacci (ฟีโบนัชซี) คือ จำนวนถัดไปเท่ากับผลบวกของจำนวนสองจำนวนก่อนหน้า และสองจำนวนแรกก็คือ 0 และ 1 ตามลำดับ อ่านแล้วงงไหม ผู้เขียน เขียน... thumbnail 1 summary
Fibonacci (ฟีโบนัชซี) คือ จำนวนถัดไปเท่ากับผลบวกของจำนวนสองจำนวนก่อนหน้า และสองจำนวนแรกก็คือ 0 และ 1 ตามลำดับ อ่านแล้วงงไหม ผู้เขียน เขียน...

วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

การสร้าง Custom Lists (รายการแบบกำหนดเอง) ใน Excel 2016

Custom Lists ใน Excel 2016 Custom Lists คือ รายการที่จะปรากฏเมื่อเราทำ Auto fill สิ่งที่ไม่ใช่ สูตร เช่น เราพิมพ์คำว่า "จันทร์" ... thumbnail 1 summary
Custom Lists ใน Excel 2016 Custom Lists คือ รายการที่จะปรากฏเมื่อเราทำ Auto fill สิ่งที่ไม่ใช่ สูตร เช่น เราพิมพ์คำว่า "จันทร์" ...

วันอังคารที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2559

การหาค่า Average,Count, Numerical Count, Mini, Max, Sum โดยไม่ต้องพิมพ์สูตร (Excel 2016)

การหาค่าบางค่าใน Excel บางทีเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องพิมพ์สูตรเองให้เมื่อย อย่างเช่น การหาค่าเฉลี่ย,การนับจำนวนเซลล์ที่มีตัวเลข,การนับจำนวนเซ... thumbnail 1 summary
การหาค่าบางค่าใน Excel บางทีเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องพิมพ์สูตรเองให้เมื่อย อย่างเช่น การหาค่าเฉลี่ย,การนับจำนวนเซลล์ที่มีตัวเลข,การนับจำนวนเซ...

วันศุกร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2559

Rept Function In Excel 2016 | ฟังก์ชั่น Rept ใน Excel 2016

ฟังก์ชั่น Rept คือฟังก์ชั่น ที่มีหน้าที่ ทำซ้ำ text ตามจำนวนที่เรากำหนด ไวยากรณ์ (Syntax) ของฟังก์ชั่น Rept คือ Rept(text,number_times) ... thumbnail 1 summary
ฟังก์ชั่น Rept คือฟังก์ชั่น ที่มีหน้าที่ ทำซ้ำ text ตามจำนวนที่เรากำหนด ไวยากรณ์ (Syntax) ของฟังก์ชั่น Rept คือ Rept(text,number_times) ...

Right Function In Excel 2016 | Excel กับฟังก์ชั่น Right

Excel กับฟังก์ชั่น Right ฟังก์ชั่น Right เป็นฟังก์ชั่นประเภทข้อความ หน้าที่ของฟังก์ชั่น Right คือ ทำหน้าที่ดึงเอาอักขระออกมาจากข้อความ... thumbnail 1 summary
Excel กับฟังก์ชั่น Right ฟังก์ชั่น Right เป็นฟังก์ชั่นประเภทข้อความ หน้าที่ของฟังก์ชั่น Right คือ ทำหน้าที่ดึงเอาอักขระออกมาจากข้อความ...

วันพุธที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2559

Left Function In Excel 2016 | ฟังก์ชั่น Left ใน Excel 2016

ฟังก์ชั่น Left คือ ฟังก์ชัน ของ Excel ที่ใช้ในการดึงอักขระหรือข้อความออกมา..โดยดึงจากด้านซ้ายสุด รูปแบบไวยากรณ์ของฟังก์ชัน Left คือ LEFT... thumbnail 1 summary
ฟังก์ชั่น Left คือ ฟังก์ชัน ของ Excel ที่ใช้ในการดึงอักขระหรือข้อความออกมา..โดยดึงจากด้านซ้ายสุด รูปแบบไวยากรณ์ของฟังก์ชัน Left คือ LEFT...

Microsoft Excel : ฟังก์ชั่น GCD (การหา ห.ร.ม ด้วย Excel ) | Greatest Common Divisor (Excel 2016)

ฟังก์ชั่น GCD เป็นฟังก์ชั่นทางคณิตศาสตร์ และ ตรีโกณมิติ ประโยชน์ของฟังก์ชั่น GCD คือ ส่งกลับค่าหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. ของจำนวนเต็มสองหร... thumbnail 1 summary
ฟังก์ชั่น GCD เป็นฟังก์ชั่นทางคณิตศาสตร์ และ ตรีโกณมิติ ประโยชน์ของฟังก์ชั่น GCD คือ ส่งกลับค่าหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. ของจำนวนเต็มสองหร...