วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ฟังก์ชัน Day ประเภทวันที่และเวลา

หน้าที่ของฟังก์ชั่น Day ส่งกลับค่าวันที่ของเดือน ที่ตรงกับตัวเลขที่แทนค่าวสันที่ ค่าวันที่ที่คืนออกมาจะเป็นเลขจำนวนเต็มจาก 1 ถึง 31 ... thumbnail 1 summary


หน้าที่ของฟังก์ชั่น Day ส่งกลับค่าวันที่ของเดือน ที่ตรงกับตัวเลขที่แทนค่าวสันที่ ค่าวันที่ที่คืนออกมาจะเป็นเลขจำนวนเต็มจาก 1 ถึง 31
รูปแบบสูตร ของฟังก์ชั่น DAY(serial_number)
Serial_number คือวันที่ของวันที่ในหนึ่งเดือนที่คุณต้องการหาค่า ซึ่งควรจะใส่วันที่โดยใช้ฟังก์ชัน DATE หรือใช้ผลลัพธ์ของสูตรหรือฟังก์ชันอื่นๆ ตัวอย่างเช่น ใช้ฟังก์ชัน DATE(2008,5,53) เพื่อแทนวันที่ 23 พฤษภาคม 2008 เนื่องจากจะมีปัญหาเกิดขึ้นหากใส่วัที่ในรูปแบบข้อความ
ข้อสังเกตสำหรับฟังก์ชั่น DAY
Microsoft Excel เก็บข้อมูลวันที่ในลักษณะเป็นหมายเลขอนุกรมต่อเนื่องเพื่อให้สามารถใช้ในการคำนวณได้ โดยค่าเริ่มต้นแล้ว วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2443 (หรือ ค.ศ. 1900) มีหมายเลขอนุกรมเป็น 1 และวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 (หรือ ค.ศ. 2008) มีหมายเลขอนุกรมเป็น 39448 เนื่องจากเป็นวันมในลำดับที่ 39,448 นับจากวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2433 (หรือ ค.ศ. 1900) เป็นต้นมา Microsoft Excel สำหรับ Macintosh จะใช้ระบบวันที่ที่แตกต่างจากนี้เป็นค่าเริ่มต้น ค่าต่างๆ ที่ส่งกลับมาโดยฟังก์ชัน YEAR} MONTH และ DAY จะเป็นค่าในแบบ Gregorian ไม่ว่าได้ใส่รูปแบบวันที่ไว้อย่างไรก็ตาม
ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้อง : HOUR, MINUTE, MONTH, NOW, SECOND, TODAY, WEEKDAY, YEAR
ให้ทดลองพิมพ์สูตรในโปรแกรม Excel ดังนี้
·      ระบายเซลล์ A2:A4 แล้วพิมพ์ 4-JAN และกด Enter พิมพ์ 12-JAN-02 และกด ENTER พิมพ์ 5/7/02  และกด ENTER
·      คลิกเซลล์ B2 แล้วพิมพ์ =day(a2) และ Auto Fill  ลงมาที่เซลล์ B4 จะโชว์ผลคือ 4,12,5 ซึ่งเป็นการโชว์วันที่นั่นเอง