วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

คีย์ลัดใน Microsoft Excel 2010

คีย์ลัดใน Microsoft Excel 2010 คีย์ลัดคือ การกดปุ่มลัดใดๆที่ Microsoft Excel กำหนดเพื่อเข้าถึงคำสั่งใดๆ ด้วยความรวดเร็วแทนการเลื่อนเม้าส์... thumbnail 1 summary
คีย์ลัดใน Microsoft Excel 2010

คีย์ลัดคือ การกดปุ่มลัดใดๆที่ Microsoft Excel กำหนดเพื่อเข้าถึงคำสั่งใดๆ ด้วยความรวดเร็วแทนการเลื่อนเม้าส์ไปคลิ้กคำสั่งนั้น

· (Minimize Workbook) ย่อหน้าต่าง Workbook กด Ctrl+F9

· (Maximize Workbook) ขยายหน้าต่าง Workbook กด Ctrl+F10

· (Call Help Windows) เรียกหน้าต่าง Help กด F1

· (Call Chart Windows) เรียกหน้าต่าง ออกแบบกราฟ ชาร์ต กด F11

· (Call Save As Dialogue) เรียกหน้าต่าง Save As กด F12

· (Call GoTo Windows) เรียกหน้าต่าง GoTo กด Ctrl+G
· (Call HyperLink Window) เรียกหน้าต่าง แทรก Hyperlink เพื่อสร้างลิ้งให้กับตัวอักษร หรือ รูปภาพ กด Ctrl+K

· (Call Print) เรียกแท็บปริ้น เพื่อสั่งพิมพ์งาน กด Ctrl+P

· (Call Find) เรียกฟอร์มการค้นหา ให้กด Ctrl+F

· (Call Replace) เรียกฟอร์มการแทนที่ข้อความ ให้กด Ctrl+H

· (Bold Text) ทำตัวอักษรหรือข้อความให้เป็นแบบหนา ให้กด Ctrl+B

· (Italic Text) ทำตัวอักษรหรือข้อความให้เป็นแบบเอียง ให้กด Ctrl+I

· (Underline) ขีดเส้นใต้ให้กับอักษรหรือข้อความ ให้กด Ctrl+U

· (Delete Text) ลบตัวอักษรหรือข้อความที่ถูกเลือก ให้กด Delete


Relate Excel Post

มาโคร บน Excel การจัดรูปแบบตัวอักษร

สูตร Excel การใช้ฟังก์ชั่น ISPMT